>comp10037_c0_seq1-m.14 5prime_partial 1-1206(+) 402 (+)
WKSRIFFFYSPKDFFTLFLFNGRLIVLEIIKMPALGEPQSQNLVQWLVRTAVFVVFFAGQ
SAALNFSQFLSLLLWPFSHSYYQSYIKHTQRCFGILLVAINQFFAPSNFVITVDKSAKGV
LKQSWNGAKVELDMPERLILIANHQIYADWLYVWCFTYLANAHGAIKIILKDSLKWLPIF
GWGMQFFQYIFLKRNWATDKGPFSKTLSTLATSKEPLWLLIFPEGTVVSDVTRITSKKYA
DKVGLVDHEHVLLPRSTGLHFCAGSLHKSVDYVYDLTIGIEGVRRGQFPEEIYTLRKIYF
EGQYPRNIHLHIRKYAISEMPEDEDKFTEWLRQRWIEKDALMEEFYTKGRFTGYESPRTV
PMKLNSVFELTQIWYFIVPLVPIMWYFSNYLLNRKFTSSFI*