>comp10088_c0_seq1-m.31 complete 75-506(+) 144 (+)
MIRFILVQNRQGKTRLSKWYVPYEDEEKVKLKGEVHRLVAPRDQKHQSNFVEFRNYKVVY
RRYAGLFFCVCVDANDNELAYLEAIHFFVEVLDAFFGNVCELDLVFNFYKVYAILDEVFL
AGEIEETSKNIVLTRLDHLDKLE*