>comp10222_c0_seq1-m.87 5prime_partial 66-728(-) 221 (-)
ERQGKMIADIAKEKGLNWLIYSSLPDSTTESGGKYPDVTHFTGKNHVEQYIRKLGIPNVT
FAYLSFYSQNIGTFFLPLISNENGEIDLVIPYFEENDQLLLIDVRDTGPIIAKIIEEGPT
KWNGKKVPIASENVTIKQITDVLTKVTGKTHKVRTLNDEDIAKDFPTLNNKSLKQMFKYE
KEFGAIGKDNELQDITIAKKLHPNIKTFEQYILETYGKSD*