>comp10226_c0_seq1-m.88 5prime_partial 2-871(+) 290 (+)
FFRFFFWINSITHYYILLKVSKFLFYIYFFFFIMDFQNRPGSKVGSGGVAGYSETNVDRR
ERLRKLALETIDLNKDPYFMKNHLGSYECKLCLTLHTNEGSYLAHTQGKKHQTNLARRAA
REAKENNNIQPALQAQTKVQIKKNLVKIGRPGYKVTKVRDPITRQLGLFFQIQYPEIGLD
VIPRHRFMSAYEQRIEPPNKAHQYLLFAAEPYETIAFKVQSKEVDKGEGKFFTHWDPDSK
QFSLQFFFKNDRPGMYSEGIPPGIERAPMVNPLNPYNAPAMRGPTFVHN*