>comp10369_c0_seq1-m.144 complete 227-1312(-) 362 (-)
MSLVLSSVRDTLYAVTSCCFPNPTLHINRRTFKVIKLLGEGGFSYVHLVQDTSTGRYYAL
KKIRCQFGSDSVKDAMKEVDMYRLFSHENIIKVIDTCVVQDKNGGKIVYIFLPYYKSGLQ
DVINNNLENNKYFSEKEMLKIFRGICYAVRALHTYRFPSVPLRSENGITNSNLNGIENEM
NNSISLQSNNSQNEDGVVPFAHRDIKPGNILLTDDADSQPILMDFGSLVRARIKIQTRNE
ALMQQDLASQHSTMPYRAPELFDVKTNVELNEKVDIWSLGCTLYAMAYGSSPFDNNINEQ
GGSIALAVLNAQFRFPPTEQDKYSPEFKDLISFMLKVDPKDRPDIHQVIAKVDTQLEQLS
S*