>comp10381_c0_seq1-m.147 5prime_partial 107-1546(-) 480 (-)
NAETPVMDKLKREYPYTTLEAHGLAVGLPEGLMGNSEVGHLNIGAGRVVYQDIVRIDLAV
KNKKFNEVDNIVKCFDRAKETNGRIHFLGLVSDGGVHSHINHLIHLLETAKNHGIPKAYV
HFFGDGRDTNPRSSDKYLEQLQKAIDDLNYGKIATIIGRYYAMDRDKRWERIKIAFEALT
KGVGEKSEDPLSTIRERFSKDETDEFLKPIIVDEEGIIKENDTLFFFDFRADRMRQIVQT
FGVPPPPFEAKIPENLHITCMTRYKSEFPFPLAFPPQSMENVLSEWFAKHKISQCHVAET
EKFAHVTFFFNGGVEEPFDLEVRDLIDSPKVATYDLKPEMSAIEVAEKVAEEIRSGKFPF
VMNNFANPDMVGHTGKYDAATKAIEVTDKAIGIIYEACKANGYILFITSDHGNAEQMQDE
EGNPHTAHTCNPVPFILASNKYSFAESTKGALCDVAPTILDVIGLETPKEMTGLSLLKK*