>comp10407_c0_seq1-m.161 5prime_partial 368-1570(-) 401 (-)
GSRLTLKNMGFGGGLLHSHINQYPGGSEQQQVSCYHHNDINNDWMILKPRKEQMYNNITE
VEFVNNGDTIRLLHLNTRRNLHSHEIAAPVTNVHFEVSAYGNETLGDDNDYWVIEVVSDT
NTKTNRIRTLTTSIRLRHKVIGCYLRSANRVLPEWGFRQIEVTCDKRNNAKDIYTHWNVE
RHWNEKLPLGSKVNFKSKFLHNFWHLNVGMYTVNNALIPNPDKEDSISSLPIQWPILEVG
LRMSEWADDKVKFFLLGNPIVWWSGTASLVLFFCLLFWYSVRQKRKYIEFSPAEWIHFLY
IGKICVIGWLLHYIPFFIMGRVTYLHHYFPALYFSMLMAAFMMDHFTVSCKPKTKNIIFG
IYYSLIVIVFWYFKDIAFGINYPASELKSRKWLSTWNIVD*