>comp10407_c0_seq2-m.162 5prime_partial 368-1570(-) 401 (-)
GSRLTLKNMGFGGGLLHSHINQYPGGSEQQQVSCYHHNDINNDWMILKPRKEQMYNNITE
VEFVNNGDTIRLLHLNTRRNLHSHEIAAPVTNVHFEVSAYGNETLGDDNDYWVIEVIDDL
YTKTNRIRSLTTSMRFRHSLLGCYLRAANAILPQWGFKQVEVSCDKNNNPRDSFTHWNIE
RHWNDKLPSGGKSYYRSKFLHDFWHLNVAMYTTNNALVPDPDKEDILASTPRQWPIVEVG
LRMCSWADDVVKFYLLGNPIIWWSGTASLVIFVFTLLYYLIRRQRKYKDLSPAQWDHFLY
VGKVCGIGWLLHYLPFCIMGRVTYLHHYFPALYFSMLMAAFMMDHFTVSCKPKTKNIIFG
IYYSLIVIVFWYFKDIAFGINYPASELKSRKWLSTWNIVD*